G .Lacet Schilderwerken


Ga naar de inhoudsopgave

Verruiming 6% BTW

Europese richtlijn lage BTW

Verruiming 6% BTW

--------------------------------------------------------------------------------
Het verlaagde BTW-tarief (6%) is per 15 september 2009 verruimd. De regeling geldt nu voor woningen van 2 jaar en ouder.

Het gaat hierbij onder andere om schilder- en stukadoorwerken aan woningen met een permanente woonbestemming van tenminste 2 jaar oud. Het verlaagde BTW-tarief geldt voor iedereen die opdracht geeft tot schilder- of stukadoorwerk aan een woning ouder dan
2 jaar.

Wat is bepalend om te beoordelen of een woning ouder is dan 2 jaar?
Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd. Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning minimaal 2 jaar oud is. Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die 2 jaar of ouder zijn.

Onder schilders- en stukadoorwerk wordt verstaan;
“Het verwerken en aanbrengen van een verf- of schildersysteem zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen, daaronder begrepen de daartoe noodzakelijke voorbereiding- en voorbehandelingwerkzaamheden”.

Onder woning wordt verstaan;
Alles wat tot een woning met een permanente woonbestemming dient. Ook tijdelijke onbewoonde woningen, de zogenaamde “tweede woning”(als permanente bewoning daarvan is toegestaan), een tot woning verbouwde garage en een opdracht van een vereniging van eigenaars, valt onder het lage tarief. Wel moet de woning ook daadwerkelijk 2 jaar bewoond zijn om het verlaagde BTW- tarief toe te passen. Indien een woonhuis tevens als kantoor wordt gebruikt, kan het lage BTW- tarief worden toegepast, mits meer dan 50% van de woning daadwerkelijk als woning wordt gebruikt.

Wat wordt nog meer tot de woning gerekend?
Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken enz. vallen onder het begrip woning.
Voorwaarde is wel dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
Ook de gemeenschappelijke ruimtes zoals hal, trappenhuis, eetzaal en recreatieruimte vallen onder het begrip woning.


Wat valt er nog meer onder het BTW-tarief van 6%?
De materialen die bij het schilderen en stukadoren worden gebruikt, vallen ook onder het lage BTW-tarief. Worden de gebruikte materialen apart gefactureerd dan gaat het om de levering van de materialen en geldt het hoge BTW-tarief van 19%.
Behangen (arbeid) valt onder het verlaagd BTW- tarief, maar het materiaal wordt met 19% doorberekend.

Wat valt er niet onder het BTW- tarief van 6%?
Alles wat niet als permanente woonbestemming dient, zoals bedrijfsgebouwen, vakantiewoningen, woonboten/ woonwagens, hotels, ziekenhuizen, kerken enz.

Ouderdomsverklaring
De Belastingdienst eist in gevallen waarbij het lage tarief is toegepast, dat de ondernemer in zijn administratie een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever inzake de ouderdom van de woning bewaart.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu